Ελληνικα

Μπουκάλι γυάλινο με άσπρες ρίγες 6Χ6Χ26

915-2003

Αμεσα διαθέσιμο

Μπουκάλι γυάλινο με άσπρες ρίγες 6Χ6Χ26

["340","416"] {"microwaves":{"label":"\u039c\u03b9\u03ba\u03c1\u03bf\u03ba\u03cd\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1","value":"\u038c\u03c7\u03b9","code":"microwaves"},"length":{"label":"\u039c\u03ae\u03ba\u03bf\u03c2","value":"6.0000","code":"length"},"width":{"label":"\u03a0\u03bb\u03ac\u03c4\u03bf\u03c2","value":"6.0000","code":"width"},"height":{"label":"\u038e\u03c8\u03bf\u03c2","value":"26.0000","code":"height"},"material":{"label":"\u03a5\u03bb\u03b9\u03ba\u03cc","value":"\u0393\u03c5\u03b1\u03bb\u03af","code":"material"},"color":{"label":"\u03a7\u03c1\u03ce\u03bc\u03b1","value":"\u0386\u03c3\u03c0\u03c1\u03bf","code":"color"},"brand":{"label":"Brand","value":"ARTEKKO","code":"brand"},"collections":{"label":"Collection","value":"BOHO","code":"collections"},"katharo_baros":{"label":"\u039a\u03b1\u03b8\u03b1\u03c1\u03cc \u0392\u03ac\u03c1\u03bf\u03c2 \u0395\u03af\u03b4\u03bf\u03c5\u03c2","value":"\u039c\u03b7 \u0394\u03b9\u03b1\u03b8\u03ad\u03c3\u03b9\u03bc\u03bf","code":"katharo_baros"},"mhkto_baros":{"label":"\u039c\u03b5\u03b9\u03ba\u03c4\u03cc \u0392\u03ac\u03c1\u03bf\u03c2 \u0395\u03af\u03b4\u03bf\u03c5\u03c2","value":"\u039c\u03b7 \u0394\u03b9\u03b1\u03b8\u03ad\u03c3\u03b9\u03bc\u03bf","code":"mhkto_baros"},"cbmitem":{"label":"CBM \u0395\u03af\u03b4\u03bf\u03c5\u03c2","value":"0.0000000000","code":"cbmitem"},"mhkos_syskeyasias":{"label":"\u039c\u03ae\u03ba\u03bf\u03c2 \u03a3\u03c5\u03c3\u03ba\u03b5\u03c5\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03c2","value":"0.0000000000","code":"mhkos_syskeyasias"},"platos_syskeyshs":{"label":"\u03a0\u03bb\u03ac\u03c4\u03bf\u03c2 \u03a3\u03c5\u03c3\u03ba\u03b5\u03c5\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03c2","value":"0.0000000000","code":"platos_syskeyshs"},"ypsos_syskeyasias":{"label":"\u038e\u03c8\u03bf\u03c2 \u03a3\u03c5\u03c3\u03ba\u03b5\u03c5\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03c2","value":"0.0000000000","code":"ypsos_syskeyasias"},"mhkos_kibotioy":{"label":"\u039c\u03ae\u03ba\u03bf\u03c2 \u039a\u03b9\u03b2\u03c9\u03c4\u03af\u03bf\u03c5 \u03a3\u03c5\u03c3\u03ba\u03b5\u03c5\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03c2 ","value":"0.0000000000","code":"mhkos_kibotioy"},"platos_kybotioy":{"label":"\u03a0\u03bb\u03ac\u03c4\u03bf\u03c2 \u039a\u03b9\u03b2\u03c9\u03c4\u03af\u03bf\u03c5 \u03a3\u03c5\u03c3\u03ba\u03b5\u03c5\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03c2","value":"0.0000000000","code":"platos_kybotioy"},"ypsos_kibotioy":{"label":"\u038e\u03c8\u03bf\u03c2 \u039a\u03b9\u03b2\u03c9\u03c4\u03af\u03bf\u03c5 \u03a3\u03c5\u03c3\u03ba\u03b5\u03c5\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03c2","value":"0.0000000000","code":"ypsos_kibotioy"},"mikto_baros_syskeyasias":{"label":"\u039c\u03b5\u03b9\u03ba\u03c4\u03cc \u0392\u03ac\u03c1\u03bf\u03c2 \u03a7\u03b1\u03c1\u03c4\u03bf\u03ba\u03b9\u03b2\u03c9\u03c4\u03af\u03bf\u03c5","value":"\u039c\u03b7 \u0394\u03b9\u03b1\u03b8\u03ad\u03c3\u03b9\u03bc\u03bf","code":"mikto_baros_syskeyasias"},"inner":{"label":"\u03a4\u03b5\u03bc\/\u039a\u03bf\u03c5\u03c4\u03af","value":"\u039c\u03b7 \u0394\u03b9\u03b1\u03b8\u03ad\u03c3\u03b9\u03bc\u03bf","code":"inner"},"carton":{"label":"\u039a\u03bf\u03c5\u03c4\u03af\u03b1\/\u03a7\u03b1\u03c1\u03c4.","value":"\u039c\u03b7 \u0394\u03b9\u03b1\u03b8\u03ad\u03c3\u03b9\u03bc\u03bf","code":"carton"},"typos_syskeyasias":{"label":"\u03a4\u03cd\u03c0\u03bf\u03c2 \u03a3\u03c5\u03c3\u03ba\u03b5\u03c5\u03b1\u03c3\u03af\u03b1\u03c2","value":"\u03a7\u03b1\u03c1\u03c4\u03bf\u03ba\u03b9\u03b2\u03ce\u03c4\u03b9\u03bf","code":"typos_syskeyasias"},"washing_instructions_text":{"label":"\u039f\u03b4\u03b7\u03b3\u03af\u03b5\u03c2 \u03a0\u03bb\u03cd\u03c3\u03b7\u03c2","value":"\u039c\u03b7 \u0394\u03b9\u03b1\u03b8\u03ad\u03c3\u03b9\u03bc\u03bf","code":"washing_instructions_text"},"bulp_type_text":{"label":"\u03a4\u03cd\u03c0\u03bf\u03c2 \u039b\u03ac\u03bc\u03c0\u03b1\u03c2","value":"\u039c\u03b7 \u0394\u03b9\u03b1\u03b8\u03ad\u03c3\u03b9\u03bc\u03bf","code":"bulp_type_text"},"diastasis_foto":{"label":"\u0394\u03b9\u03b1\u03c3\u03c4\u03ac\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 \u03a6\u03c9\u03c4\u03bf\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03af\u03b1\u03c2","value":"\u039c\u03b7 \u0394\u03b9\u03b1\u03b8\u03ad\u03c3\u03b9\u03bc\u03bf","code":"diastasis_foto"},"battery":{"label":"Battery","value":"\u039c\u03b7 \u0394\u03b9\u03b1\u03b8\u03ad\u03c3\u03b9\u03bc\u03bf","code":"battery"},"cable_length":{"label":"Cable Length","value":"\u039c\u03b7 \u0394\u03b9\u03b1\u03b8\u03ad\u03c3\u03b9\u03bc\u03bf","code":"cable_length"},"assembly":{"label":"\u03a3\u03c5\u03bd\u03b1\u03c1\u03bc\u03bf\u03bb\u03cc\u03b3\u03b7\u03c3\u03b7","value":"\u038c\u03c7\u03b9","code":"assembly"},"washing_machine":{"label":"\u0391\u03c3\u03c6\u03b1\u03bb\u03ad\u03c2 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c0\u03bb\u03c5\u03bd\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03bf \u03c0\u03b9\u03ac\u03c4\u03c9\u03bd","value":"\u038c\u03c7\u03b9","code":"washing_machine"}}
Υλικό Γυαλί
Χρώμα Άσπρο
Brand ARTEKKO
Collection BOHO
newsletter